តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ប្រវត្តិសាស្ត្រ វត្តភ្នំ

ប្រវត្តិសាស្ត្រ វត្តភ្នំ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភ្នំដូនពេញ មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ។

ប្រវត្តិសាស្ត្រ វត្តភ្នំ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សញ្ញាសំគាល់, ព្រៃភ្នំ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ប្រវត្តិសាស្ត្រ វត្តភ្នំ មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, មើលសត្វបក្សាបក្សីឬសត្វស្លាប, លក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Canteens
Restaurants

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ