តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ព្រះបរមរាជវាំង

ព្រះបរមរាជវាំង មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីវត្តភ្នំ។

ព្រះបរមរាជវាំង ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សញ្ញាសំគាល់។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ព្រះបរមរាជវាំង មានដូចជា៖ គយគន់ថ្ងៃលិច, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ, គយគន់ថ្ងៃរះ, មើលសត្វបក្សាបក្សីឬសត្វស្លាប និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ