តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

​ក្បាល​ហុង​ទឹក​ឆា

​ក្បាល​ហុង​ទឹក​ឆា ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកធ្លាក់ ​ក្បាល​ហុង​ទឹក​ឆា មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិថ្មដា ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ​ ខេត្តកំពង់ចាម និងមានចម្ងាយប្រហែល ~47km ពីសណ្ឋាគារ មិត្តភាព។

​ក្បាល​ហុង​ទឹក​ឆា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ​ក្បាល​ហុង​ទឹក​ឆា មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ញុំអាហារ, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម