តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគីរី

ទឹកធ្លាក់ ដាក់ដាំ

ទឹកធ្លាក់ ដាក់ដាំ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកធ្លាក់ ​អូររនៀល មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំដាក់ដាំ ស្រុកអូររាំង ខេត្តមណ្ឌលគីរី និងមានចម្ងាយប្រហែល ~20km ពីរង្វង់មូលគោព្រៃ។

ទឹកធ្លាក់ ដាក់ដាំ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទឹកធ្លាក់ ដាក់ដាំ មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី