តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

Happy​​ Family Guesthouse

Happy​​ Family Guesthouse មានទីតាំងស្ថិតនៅ ខេត្តកំពត ។

Happy​​ Family Guesthouse ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ Happy​​ Family Guesthouse មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, អាងហែលទឹក, កន្លែងគេង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត