តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ផ្ទះសំណាក់ ខេមរា

ផ្ទះសំណាក់ ខេមរា មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង សង្កាត់កំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~0.5km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ផ្ទះសំណាក់ ខេមរា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ, ផ្ទះសំណាក់។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្ទះសំណាក់ ខេមរា មានដូចជា៖ កន្លែងគេង, ញុំអាហារ, បន្ទប់ប្រជុំឬកន្លែងប្រជុំ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត