តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទេទឹកពុះ

ទេទឹកពុះ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកោដូនតី ឃុំត្រពាំងជោ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~62km ពីវិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ទេទឹកពុះ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទេទឹកពុះ មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ