តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

ប្រាសាទ​ព្រះ​ធាតុ​ទឹក​ឆា

ប្រាសាទ​ព្រះ​ធាតុ​ទឹក​ឆា មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិថ្មដា ឃុំបឹងណាយ ស្រុកព្រៃឈរ​ ខេត្តកំពង់ចាម និងមានចម្ងាយប្រហែល ~43km ពីសណ្ឋាគារ មិត្តភាព។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម