តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រាសាទស្រី

ប្រាសាទស្រី មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិប្រាសាទ ឃុំដារ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងមានចម្ងាយប្រហែល ~32km ពីវិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង