តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រាសាទប្រុស

ប្រាសាទប្រុស មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូក ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងមានចម្ងាយប្រហែល ~33km ពីវិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង