តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

ភ្នំស្រី

ភ្នំស្រី មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិត្រពាំងចារ ឃុំក្រឡា ស្រុកកំពង់សៀម​ ខេត្តកំពង់ចាម និងមានចម្ងាយប្រហែល ~8km ពីសណ្ឋាគារ មិត្តភាព។

ភ្នំស្រី ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ព្រៃភ្នំ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភ្នំស្រី មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ, ទស្សនាវត្ត និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម