តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ភ្នំសន្ទុក

ភ្នំសន្ទុក មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំកកោះ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~17km ពីដំរីជាន់ខ្លា។

ភ្នំសន្ទុក ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ព្រៃភ្នំ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភ្នំសន្ទុក មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ទស្សនាវត្ត, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំ