តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ ចំបក់

ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ ចំបក់ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ជ្រោះចំបក់, ទឹកធ្លាក់ចំបក់ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំចំបក់ ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~62km ពីវិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ ចំបក់ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ ចំបក់ មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, បោះជំរុំឬបោះតង់, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

No

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ