តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ប្រាសាទដើម​ចាន់

ប្រាសាទដើម​ចាន់ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរណ៍ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~32km ពីដំរីជាន់ខ្លា។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំ