តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ប្រាសាទ​យាយ​ព័ន្ធ

ប្រាសាទ​យាយ​ព័ន្ធ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរណ៍ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~37km ពីដំរីជាន់ខ្លា។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំ