តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ១

ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ១ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ជ្រោយចង្វារ មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~5km ពីវត្តភ្នំ។

ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ១ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ១ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, កាហ្វេ, កញ្ជុះ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ