តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ២

ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ២ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត សែនសុខ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~6km ពីវត្តភ្នំ។

ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ២ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន តាសេត ២ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, កញ្ជុះ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ