តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ដំណាក់បូរី រីសត

ដំណាក់បូរី រីសត មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកែបថ្មី សង្កាត់បឹងទូក ក្រុងបូកគោ ខេត្តកំពត ។

ដំណាក់បូរី រីសត ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ, សណ្ឋាគារ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ដំណាក់បូរី រីសត មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, អាងហែលទឹក, ញុំអាហារ, កន្លែងគេង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត