តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកណ្តាល

សម្រស់កៀនស្វាយ

សម្រស់កៀនស្វាយ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិភូមិធំ ឃុំភូមិធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល និងមានចម្ងាយប្រហែល ~20km ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅ។

សម្រស់កៀនស្វាយ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សម្រស់កៀនស្វាយ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, កញ្ជុះ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកណ្តាល