តំបន់ទេសចរណ៍ ក្រុងភ្នំពេញ

ស្ទូចបង្កងសមុទ្រមាស

ស្ទូចបង្កងសមុទ្រមាស ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភោជនីយដ្ឋានស្ទូចបង្កងសមុទ្រមាស មានទីតាំងស្ថិតនៅ ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~19km ពីវត្តភ្នំ។

ស្ទូចបង្កងសមុទ្រមាស ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ស្ទូចបង្កងសមុទ្រមាស មានដូចជា៖ ស្ទូចត្រី, ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Restaurants

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តភ្នំពេញ