តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភ្នំឱរ៉ាល់

ភ្នំឱរ៉ាល់ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំត្រពាំងជោ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

ភ្នំឱរ៉ាល់ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ព្រៃភ្នំ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភ្នំឱរ៉ាល់ មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

No

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ