តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តព្រះវិហារ

ទឹកធ្លាក់ បេងកោង

ទឹកធ្លាក់ បេងកោង ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកជ្រោះ បេងកោង មានទីតាំងស្ថិតនៅ សង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~16km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ទឹកធ្លាក់ បេងកោង ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ព្រៃភ្នំ, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទឹកធ្លាក់ បេងកោង មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ពិកនិច, ដើរលេងថ្មើរជើង, ឡើងភ្នំ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

No

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារ