តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តពោធិ៍សាត់

កោះសំពៅមាស

កោះសំពៅមាស ឬក៏គេច្រើនហៅថា សួន​កោះ​សំពៅ​មាស មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិពាលញែក១ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

កោះសំពៅមាស ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សញ្ញាសំគាល់។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ កោះសំពៅមាស មានដូចជា៖ ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Canteens

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់