តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តក្រចេះ

សហគមន៏ទេសចរណ៏ ធម្មជាតិ ភូមិកំពង់ព្នៅ ជួរតាចោរក្រហម ក

សហគមន៏ទេសចរណ៏ ធម្មជាតិ ភូមិកំពង់ព្នៅ ជួរតាចោរក្រហម ក ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកជួរតាចោរ ក្រហមក, ទឹកជួរកំពង់ព្នៅ, សហគមន៍​ទេសចរណ៍​ទឹកជួរ​តាចោរ​ក្រហម ក មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់ព្នៅ ឃុំកោះខ្ញែរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~89km ពីរង្វង់មូលក្រុងក្រចេះ។

សហគមន៏ទេសចរណ៏ ធម្មជាតិ ភូមិកំពង់ព្នៅ ជួរតាចោរក្រហម ក ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ, ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សហគមន៏ទេសចរណ៏ ធម្មជាតិ ភូមិកំពង់ព្នៅ ជួរតាចោរក្រហម ក មានដូចជា៖ ពិកនិច, ហែលទឹកឬលេងទឹក និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Traveling additionals

Walking (N/A km)
Crossing water (N/A km)

Parking

No

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តក្រចេះ