តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

អាហារដ្ឋាន ចំការថ្ម

អាហារដ្ឋាន ចំការថ្ម មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិប្រយាប ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~17km ពីចំណតឡានសូរិយា។

អាហារដ្ឋាន ចំការថ្ម ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ អាហារដ្ឋាន ចំការថ្ម មានដូចជា៖ ជិះទាទឹក, ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Canteens

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ