តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ

សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ ឬក៏គេច្រើនហៅថា សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ សៀមរាប មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សារមន្ទីរជាតិ អង្គរ មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប