តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ទឹកធ្លាក់តាដារូងច័ន្ទ

ទឹកធ្លាក់តាដារូងច័ន្ទ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទេសចរណ៏ ធម្មជាតិកោះតាដា, ជ្រោះតាដា, កោះតាដា, ទឹកធ្លាក់ថ្មតាដាសច្ចំ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្នំប្រាំពីរ ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~15km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ទឹកធ្លាក់តាដារូងច័ន្ទ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ព្រៃភ្នំ, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទឹកធ្លាក់តាដារូងច័ន្ទ មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ញុំអាហារ, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត