តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ អន្លង់ផ្សោត​ឈើ​ទាល

ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ អន្លង់ផ្សោត​ឈើ​ទាល ឬក៏គេច្រើនហៅថា អន្លង់ផ្សោត​ឈើ​ទាល មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំព្រះរំកិល ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង និងមានចម្ងាយប្រហែល ~64km ពីរង្វង់មូលថ្មី។

ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ អន្លង់ផ្សោត​ឈើ​ទាល ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ, បឹងឬស្រះឬអាង។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ អន្លង់ផ្សោត​ឈើ​ទាល មានដូចជា៖ ដើរមើលសត្វផ្សោត, ជិះទូក, ស្ទូចត្រី, ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food
Canteens

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង