តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ចំការ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​

ចំការ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិជីរោទ៍ក្រោមទី១ ឃុំជីរោទ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~27km ពីចំណតឡានសូរិយា។

ចំការ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កសិដ្ឋានឬចំការ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ចំការ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​ មានដូចជា៖ ពិកនិច, ដើរទស្សនាកសិដ្ឋាន, ទស្សនាសួនផ្កា និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can't order)

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ