តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោកយាយម៉ៅ ភ្នំពេជ្រនិល

លោកយាយម៉ៅ ភ្នំពេជ្រនិល មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំត្រែងត្រយឹង ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~55km ពីវិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

លោកយាយម៉ៅ ភ្នំពេជ្រនិល ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ព្រៃភ្នំ, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ លោកយាយម៉ៅ ភ្នំពេជ្រនិល មានដូចជា៖ ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ញុំអាហារ, ដើរលេងថ្មើរជើង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food
Canteens

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ