តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

សារមន្ទីរគំនូរស្រ៊ីឌីអាតបកស៍

សារមន្ទីរគំនូរស្រ៊ីឌីអាតបកស៍ ឬក៏គេច្រើនហៅថា សារមន្ទីរ អាតបកស៍ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិក្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~4km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

សារមន្ទីរគំនូរស្រ៊ីឌីអាតបកស៍ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សារមន្ទីរគំនូរស្រ៊ីឌីអាតបកស៍ មានដូចជា៖ មើលរូបគំនូរ​ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប