តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

Mekong bamboo hut

Mekong bamboo hut មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់ត្រុំលើ ឃុំកោះមិត្ត ស្រុកកំពង់សៀម​ ខេត្តកំពង់ចាម និងមានចម្ងាយប្រហែល ~7km ពីសណ្ឋាគារ មិត្តភាព។

Mekong bamboo hut ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ, ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ Mekong bamboo hut មានដូចជា៖ ជិះកង់, ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

A place for ordering food or selling food
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម