តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ស្រុកយើង

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ស្រុកយើង ឬក៏គេច្រើនហៅថា តំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិស្រុកយើង មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិក្រសាំង​រលើង សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~6km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ស្រុកយើង ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន, បឹងឬស្រះឬអាង។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ស្រុកយើង មានដូចជា៖ ជិះទាទឹក, ស្ទូចត្រី, ទស្សនាសួនដាំណាំ, ទស្សនាសួនផ្កា, ញុំអាហារ, គយគន់ថ្ងៃលិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប