តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តតាកែវ

មណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ក្រាំងតាចាន់

មណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ក្រាំងតាចាន់ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ក្រាំងតាចាន់ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ឃុំគុស ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~25km ពីវិមានឯករាជ្យ។

មណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ក្រាំងតាចាន់ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ, សារមន្ទីរ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ មណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ក្រាំងតាចាន់ មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តតាកែវ