តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រាសាទថ្មមប្តី

ប្រាសាទថ្មមប្តី ឬក៏គេច្រើនហៅថា ប្រាសាទស្លុតតី មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិជ្រលង ឃុំដារ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងមានចម្ងាយប្រហែល ~29km ពីវិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង