តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តតាកែវ

ភ្នំខ្លែង

ភ្នំខ្លែង ឬក៏គេច្រើនហៅថា វត្តភ្នំខ្លែង, ទេសចរណ៏ភ្នំខ្លែង មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិភ្នំខ្លែង ឃុំព្រៃស្លឹក ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~14km ពីវិមានឯករាជ្យ។

ភ្នំខ្លែង ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សញ្ញាសំគាល់, ព្រៃភ្នំ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភ្នំខ្លែង មានដូចជា៖ ពិកនិច, ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ, ទស្សនាវត្ត និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តតាកែវ