តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ចាម

បឹងធំ

បឹងធំ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិក្តីបឹង ឃុំវិហារធំ ស្រុកកំពង់សៀម​ ខេត្តកំពង់ចាម និងមានចម្ងាយប្រហែល ~14km ពីសណ្ឋាគារ មិត្តភាព។

បឹងធំ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ បឹងឬស្រះឬអាង។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ បឹងធំ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, ស្ទូចត្រី និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាម