តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

សួនសត្វ សូនដំណាំ ញឹម វណ្ណដា

សួនសត្វ សូនដំណាំ ញឹម វណ្ណដា ឬក៏គេច្រើនហៅថា សួនសត្វទឹកឈូ, កំពតសួនសត្វ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្នំប្រាំពីរ ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~9km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

សួនសត្វ សូនដំណាំ ញឹម វណ្ណដា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សួនសត្វ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សួនសត្វ សូនដំណាំ ញឹម វណ្ណដា មានដូចជា៖ មើលសត្វចម្រុះ, ទស្សនាទេសភាពព្រៃភ្នំ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត