តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

នំបញ្ចុកទឹកម្ហិច កំពត

នំបញ្ចុកទឹកម្ហិច កំពត មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្វាយធំ សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

នំបញ្ចុកទឹកម្ហិច កំពត ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ នំបញ្ចុកទឹកម្ហិច កំពត មានដូចជា៖ ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Canteens

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត