តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តតាកែវ

ភោជនីយដ្ឋាន បឹងសុភមង្គលតាកែវ

ភោជនីយដ្ឋាន បឹងសុភមង្គលតាកែវ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្នោ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~1km ពីវិមានឯករាជ្យ។

ភោជនីយដ្ឋាន បឹងសុភមង្គលតាកែវ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ បឹងឬស្រះឬអាង, ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន បឹងសុភមង្គលតាកែវ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, ជិះកង់លើទឹក, ញុំាបង្កងឬបង្គា, ស្ទូចត្រី និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តតាកែវ