តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តពោធិ៍សាត់

ទឹកធ្លាក់ ច្រកល្អៀង

ទឹកធ្លាក់ ច្រកល្អៀង ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកធ្លាក់ យ៉ោក, ទឹកជ្រោះ ច្រកល្អៀង មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិបំណក់ ឃុំឈើតុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~73km ពីកោះសំពៅមាស។

ទឹកធ្លាក់ ច្រកល្អៀង ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់, ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទឹកធ្លាក់ ច្រកល្អៀង មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ពិកនិច និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់