តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

ចំការឈូក ភ្នំក្រោម

ចំការឈូក ភ្នំក្រោម ឬក៏គេច្រើនហៅថា ចំការឈូកខ្មែរ ភ្នំក្រោម, ចំការឈូកសៀមរាប ភ្នំក្រោម មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិភ្នំក្រោម សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~8km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ចំការឈូក ភ្នំក្រោម ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន, បឹងឬស្រះឬអាង។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ចំការឈូក ភ្នំក្រោម មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, ស្ទូចត្រី និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Canteens
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប