តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

ភោជនីយដ្ឋាន បន្ទាយសម្រែ

ភោជនីយដ្ឋាន បន្ទាយសម្រែ ឬក៏គេច្រើនហៅថា បន្ទាយសម្រែ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិភ្នំក្រោម សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~7km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ភោជនីយដ្ឋាន បន្ទាយសម្រែ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន, បឹងឬស្រះឬអាង។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន បន្ទាយសម្រែ មានដូចជា៖ ស្ទូចត្រី, ញុំអាហារ, ជិះទូក និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
A place for ordering food or selling food
Restaurants

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប