តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

ដឺហែបភី រែនធ៏ ហស្សហ្វាម

ដឺហែបភី រែនធ៏ ហស្សហ្វាម ឬក៏គេច្រើនហៅថា ដឺហែបភី រែនធ៏ សៀមរាប មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិស្ទឹងថ្មី​ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ដឺហែបភី រែនធ៏ ហស្សហ្វាម ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កីឡា។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ដឺហែបភី រែនធ៏ ហស្សហ្វាម មានដូចជា៖ ជិះសេះ, ជិះរទេះ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប