តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

ភូមិកសិទេសចរណ៍ កម្ពុជា

ភូមិកសិទេសចរណ៍ កម្ពុជា ឬក៏គេច្រើនហៅថា ភូមិកសិទេសចរណ៍កម្ពុជា សៀមរាប មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិតាចេក​ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~5km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

ភូមិកសិទេសចរណ៍ កម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កសិដ្ឋានឬចំការ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភូមិកសិទេសចរណ៍ កម្ពុជា មានដូចជា៖ ដើរលេងថ្មើរជើង, ដើរទស្សនាកសិដ្ឋាន, មើលសត្វបក្សាបក្សីឬសត្វស្លាប និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប