តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តសៀមរាប

អាហារដ្នាន ផ្ទះឫស្សី សៀមរាប

អាហារដ្នាន ផ្ទះឫស្សី សៀមរាប ឬក៏គេច្រើនហៅថា ផ្ទះឫស្សី សៀមរាប, អាហារដ្នាន ប្រមប៊ូ ហៅស៍ សៀមរាប មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិវាល សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងមានចម្ងាយប្រហែល ~6km ពីរង្វង់មូលនាគព័ន្ធ។

អាហារដ្នាន ផ្ទះឫស្សី សៀមរាប ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ អាហារដ្នាន ផ្ទះឫស្សី សៀមរាប មានដូចជា៖ ស្ទូចត្រី, ញុំអាហារ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Seated rental (Can order)
Canteens

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តសៀមរាប