តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

សុបិន្តទឹក ហ៊ូមស្ទេ

សុបិន្តទឹក ហ៊ូមស្ទេ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិបន្ទាយអណ្តែង ឃុំប្រាសាទ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~22km ពីដំរីជាន់ខ្លា។

សុបិន្តទឹក ហ៊ូមស្ទេ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ សុបិន្តទឹក ហ៊ូមស្ទេ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, ដើរលេងថ្មើរជើង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Where to eat

Canteens

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំ