តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ផ្ទះតាម៉ុក

ផ្ទះតាម៉ុក មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~2km ពីផ្សារ​រង្វង់មូលអន្លង់​វែង។

ផ្ទះតាម៉ុក ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ សារមន្ទីរ, ប្រវត្តិសាស្ត្រ។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ផ្ទះតាម៉ុក មានដូចជា៖ ស្វែកយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ