តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តព្រះសីហនុ

ទឹកធ្លាក់ វារិសាន្តនុរាជ

ទឹកធ្លាក់ វារិសាន្តនុរាជ ឬក៏គេច្រើនហៅថា ទឹកធ្លាក់ វារិសាន្តនុរាជ កោះរ៉ុង, ទឹកធ្លាក់ កោះរ៉ុង មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិសុខសាន្ត សង្កាត់កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ និងមានចម្ងាយប្រហែល ~30km ពីរង្វង់មូលតោ​ពីរ។

ទឹកធ្លាក់ វារិសាន្តនុរាជ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ ទឹកជ្រោះឬទឹកធ្លាក់។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ទឹកធ្លាក់ វារិសាន្តនុរាជ មានដូចជា៖ ហែលទឹកឬលេងទឹក, ពិកនិច, ដើរលេងថ្មើរជើង និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Parking

No

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុ