តំបន់ទេសចរណ៍ ខេត្តកំពត

ភោជនីយដ្ឋាន & ផ្ទះសំណាក់ អ្នកគ្រូ

ភោជនីយដ្ឋាន & ផ្ទះសំណាក់ អ្នកគ្រូ មានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិកំពង់បាយខាងត្បូង សង្កាត់កំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត និងមានចម្ងាយប្រហែល ~1km ពីរង្វង់មូល​ធូរេន។

ភោជនីយដ្ឋាន & ផ្ទះសំណាក់ អ្នកគ្រូ ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ៖ កន្លែងស្នាក់នៅ, ភោជនីយដ្ឋាន។ រីឯចំណុចសំខាន់ៗនៅ ភោជនីយដ្ឋាន & ផ្ទះសំណាក់ អ្នកគ្រូ មានដូចជា៖ ញុំអាហារ, កន្លែងគេង, កាហ្វេ និងចំណុចផ្សេងៗទៀត។

Things to do

Contact

Parking

Yes

ផ្សេងទៀតនៅខេត្តកំពត